Senin, 30 April 2012

Abah Fajry

Abah Fajry
Dina hate kuring anjeun cicing ayun ambing beurang kalawan peuting namung... dina hate saha kuring bakal eunteup Nyaliara ngajadi rasa Kuring kakalayangan duka kamana Kamana...Kamana...Kamana???....Ayu Tingting mepende jemplingna kuring.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar