Senin, 30 April 2012

Dennykurniadi Kurniadi: RAJAPATI

Dennykurniadi Kurniadi
RAJAPATI: “Heu..alus, cing naon buktina?” walon Haji Imron. “Sakumaha hasil panalungtikan pulisi, gedengeun layon Mama Haji Rosadi aya KTP Danu. Eta nu kahiji. Kaduana, ustad Emus saurna ningal pisan mun wengina dina malem Jumaah, Danu lebet ka bumi Mama Haji Rosadi. Tah, rupina ku sakitu oge kiat tudingan teh pikeun si Danu,” tembal Oman nu dihaminan ku sawatara urang nu hadir dina eta gempungan. “Leres pisan Mama kasauran Oman teh. Numawi abdi mah hoyong saenggalna si Danu dicerek sarta diserenkeun ka pulisi, satuju?” Udung nyelengkeun ti tukang. Atuh meh kabeh raeng satuju kana pamadegan Udung. Malah, Odih mah nu kasebut jalma barangas jol gorowok we menta Danu sangkan diteunggeulan heula samemeh diserenkeun ka pulisi.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar