Senin, 23 April 2012

Hilda Iskandar
Geus aya tilu poena Bi Iyom hariwang ku salakina dumeh tikamari teu bisa kararaban nanaon. Enya Mang Juminta teh Nyeri huntu! ungger cenah tilu. Reug-reug nempo salaki poe Pilih kategori mah Bi Iyom teh atoh kacida pedah Geus sagala di selewegkeun deui! Teu kungsi lila awug adalah Piring mentung ledis dihuapkeun, ngan huapan panuntungtung Matak nyieun coplok jajantung ..... Sigana Awug teh TACAN parat Nepi tikoro Mang Juminta pemakaman buncelik eueuleugeugan .... geuwat Bi Iyom mikeun cai nu aya dina bekong, nitah di inum ku salakina, teu sawataralilana mang juminta ngahuleng bari nyerengeh .... ku naon ari Singa Mijud ngareureuwas? Iyooooooooooommmm .... deuleu huntu uing kateleg tiluanana

Tidak ada komentar:

Posting Komentar