Minggu, 29 April 2012

Fragmen Kareta Ekonomi

Iwan Ardhie Priyana
Fragmen Kareta Ekonomi: Dina kareta ekonomi, tukang ngamen dangdanan penyanyi metal, nyanyi lagu dangdut teu puguh dengekeuneunana. Beres nyanyi ngasongkeun topi dibalikeun bari nyarita teugeug jeung rada molotot..”Bapa moal jadi sangsara mere duit lima ratus perak, kuring moal jadi beunghar” Eusi topi satengah pinuh ku duit receh jeung lambaran duit keretas kuleuheu.. Teu lila jol nini-nini leumpang uyup ayap bari ngasokeun leungeun. Lapur euweuh nu malire.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar