Senin, 30 April 2012

Heru Supanji: LOTEK LADA

Heru Supanji
LOTEK LADA Keuheul budak teu daek sare bae, antukna listrik ngahaja dipareuman tina bohenser ku Ki Salhiam. Jepret....poek weh. Budakna ngoceak da bakat ku sieun poek anu kacida meredong. Bi Salhiam surti, geuwat budakna dirawu dipepende sina sare. Teu lila, jempe budak teh tayohna mah tibra. Dina meredongna kamar, Ki Salhiam ngalaksanakeun ibadah nganapakahan batin Bi Salhiam. Salse bae da boga anggapan budak geus tibra. "Umi....Umi..... ujang hayang lotek...!" ceuk budak anu disangka tibra teh. "Lotek timana Ujang wayah kieu wari...?" walon Bi Salhiam haroshos. "Geuning eta Abah seuhah...?" ceuk budakna.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar