Minggu, 29 April 2012

M U I

Dedi Ruspendi
M U I: Ngahaja ngondang MUI jeung Da'i anu kaasup hade we teu kondang oge, eta we mayarna ge nepi ka dua juta. Maksud teh sangkan ningali Sakola Gema Pancasila anu butut, tapi ari lahan pengembangan mah lega keneh. Saterusna ngamotifasi masyarakat sangka ieu sakola dianggap anu masyarakat lain anu c abah, tur ngadarukung kana pangwangunanna. Nalika MUI biantara kieu pokna "....Para wargi nyiar elmu teh kawajiban lebet kana ibadah, ku hal ieu ngabantos pasantren teh kalebet jihad kanggo perang sareng kabodoan. Insya Allah sim Kuring bae ngadegkeun Pasantren Al Khaeriyah di Sekedangdeur. Mangga zakat infak sareng sodakohna di kintun wae kanu nomor rekening Sim Kuring....." Ngahuleng ngadenge biantara MUI. Naha kalah rek ngadegkeun Pasantren di Sekedangdeur anu jarakna ukur 200 m ti SMP Gema Pancasila. Naha teu ngembangkeun SMP Gema Pancasila jadi Pasantren modern??????? Padahal pami eta MUI hayang jadi boga Pasantren jeung Sakola mah. Pek wae Yayasan Gema Pancasila pibanda da ku kuring oge rek dipasrahkeun asal maju we dunya atikan di Sekemala jeung Sekedangdeur, kuring rido mundur tina ketua Yayasan. Kumaha pamikiran ari Ketua MUI.......? Dibayar sangkan ngamotivasi ka Gema Pancasila kalahka ngadedetkeun.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar