Minggu, 29 April 2012

“PAPARIKAN - RARAKITAN”

Denny Cholid Rachmat Awan
“PAPARIKAN - RARAKITAN” (Hilap nu ngarangna, saha nya ?): Anak ucing keur arulin, Disisi situ Cikeruh, Urang cicing api lain, Poma pisan ulah geruh. Tali kincir tambang ucing, Kalinden tali bangbara, Balik piker kanu cicing, Ngalidon kanu ngumbara. Daun kukuk daun waluh, Karas-karas baligoan, Ulah gugup ulah geruh, Sing sabar nya ngadagoan. Piring pisin dipihatur, Kendi dicocokan lawon, Kuring isin dipihatur, Narimakeun jalma awon.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar