Minggu, 29 April 2012

Pepen Taufik Hidayatulloh

Pepen Taufik Hidayatulloh
Kacaritakeun di hiji pilemburan aya budak angon keur keuna ku panyakit Hihileudeun.. curukna bareuh. Nurutkeun pituduh cenah kudu di asupkeun kana liangtai munding anu anyar ngising. Tapi teu daek panggih jeung munding... Panggih bae jeung nini2. Tuluy budak ditanya; Neangan naon ujang?. Ku bdk angon dicrtkn pnyakitna.. Nini2 nga jwb: 'karunya teuing.. kana bujur ni2keun bae atuh,da sarua anyar ngising'. Cek budak angon 'Sok atuh ni2na nonggeng,bari tuluy di asupkeun,ni2 nyarita 'Ujang eta mah lain liang tai atuh..' Budak nembalan 'wios nini da ieu oge lain curuk..'. Ni2 ngjwb heu..euuh paingan ngunah!

Tidak ada komentar:

Posting Komentar