Senin, 30 April 2012

Endang Kasupardi: IMUT NU NGANCIK

Endang Kasupardi
IMUT NU NGANCIK
Ukur sarérét. puguh sakadar ngaliwat. teu ieuh sidik kumaha rupa jeung sorot matana. tapi nyéta imutna terus manteng dina ati. "salira téh saha?", cek haté dumadak nanya teuing kasaha anu pamohalan bakal aya jalma anu ngajawabna. terektek we nulis. "sugan kudu di sms ku uing mah. méh manéhna nyaho", ceuk haté deui bari terus mikir kumaha basa anu pas keur manéhna. bérés nulis sms terus dikirim. leng, ngahuleng. "panan can boga no hapena ogé," ceuk pikir deui. teu jadi. unggal isuk sok ngahajakeun ngalangeu heula di hareupeun buruan. sugan we manehna aya deui ngaliwat siga kamari, basa kuring keur nyéboran kembang. tapi geus méh sabulan, anu imut ngirut teuing kamana teu ieuh panggih deui. tapi tong hariwang geulis, imut salira bakal terus ngancik dina ati kuring.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar