Minggu, 29 April 2012

Muhammad Sulaeman Yusuf

Muhammad Sulaeman Yusuf
‎"DUNG DENGDENG DUNGDEUNG, DUNG DENGDENG DUNGDEUNG. TRENENGNENG NENG NENG NENG, HEOOOOOTTTTT .TENG NENG NENG DUNGDENG " Pamiarsa CARPONPIS. Teupang deui sareng simkuring Muhammad Sulaeman Yusuf.Pamiarsa CARPONPIS urang teuraskan deui LALAKON " NAYANG CALING" tea...sok Ah..geura regepkeun cing tarapti.....Treneng..* Jang Eunang meusatkeun haur koneng kahareup bari mapat ajian " kenang kenong koneng ". JEULEUGER eta taneuh beureum diadu jeung haur koneng jang enang......BURISAT sinar kaluar di sabudeureun pakalangan......Aeh-aeh geuningan ! aki-aki ieu teh lain samanea..geureunteus jang Eunang, ari jaligjeug mundur opat lengkah kusabab nandangan ajian ti aki DANTA...Aduh alah ? lain bantrak-bantrakeun budak ora teh, manehna bisa nahan ajian NAYANG CALING urang..sarua aki Danta mundur opat lengkah diberingan ku hegak..Taneuh beureum jeung sinar masih ngaggulung dipakalangan..Heugh bodak ora. aki Danta ngomongna beuda jeung nu tadi rada ngosom...Nu bisa nahan ajian kuring iwalti jalma nu boga tanaga dalam "Awak Awi' jeung kudu Boga Haur Koneng tilu buku..bari ngeubatkeun lawon ikeut..HIUK SAREAK.. gulungan taneuh beureum jeung sinar langsung laleungit. Jang Eunang nu masih nu masih nyeukeul haur koneng, ngadengekeun omongan aki Danta,,euleh-euleh nahan beut apal kana elmu urangnya. Jang Eunang ngageureuteus...heh aki Danta, nya kuring boga haur koneng tili buku jeung ajian " AWAK AWI" nahan anjeun apal ?...eta ajian aya dina kitab " SASTRA RAGA BUANA " nu di ceukeul ku Nyimas Ninti ti gunung wates hyang..jeung teu gagabah bisa nempo eta kitab...BOA-BOA maneh maok eta kitab nya ?. EEGHHHHH....Dasar aki-aki peot, jeung bau hangseur, anjeun tong mitnah kitu...mun kitu carana, kuring teu narima..Yeuh tahan ajian AWAK AWI SAGIRAT nu Kuring..." Sagurat, Rat - Rat, Sakarat Jagat " sa eunggeus mapatkeun Jampeu bari ngagguratkeun haur koneng kaluhur..Hiuuuuuuuungggggg eta haur teh muter di luhur tuluy ngalobaan....Suruwuk haur nu jadi loba arah aki Danta...Sakiceup aki Danta meulikeut ikeut kana dampal leugeuna..tuluy di puteurkeu bari ngaggorowok AJIAN MUTERR BUMI....belatatak-belatak eta haur koneng cing balaletak diadu jeung leungeun aki Danta...Sabot nuaduan eta ngaluarkeun pangaweuruhna sewang-sewangan...AYA sora handuruan ti belah wetan....AUUUMM-AUUMM.." KOLOYONG-KOLOYONG LAMUN LEUMPANG NGLOYONG KULANTARAN NYEURI SIRAH MANGGA GALEH 'KADUKDAK' OBAT KANGGO NYEURI SIRAH DIJAMIN LANGSUNG CESPLENG" EULEH-EULEH PAMIARSA CARPONPIS...GEUNIGAN WAKTOSNA TEU NYEUKAPAN ATUH URANG TERASKEUN DINA LAIN WAKTOSNYA..MANGGA ATUH...DEURENGDENGDENG TINGNEUNG..........

Tidak ada komentar:

Posting Komentar